EOA
Avaleht | Home | RUS          
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA

Line
  p1  PÕHITÕED
Line
  p1  ORGANISATSIOON
Line
  p1  PROF ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM
Line
  p1  Statuut
Line
  p1  Stipendiaadid
Line
  p1  GEORG HACKENSCHMIDTI SPORDIRAAMATU-AUHIND

Õppevideod

Line
  p1  KEPIKÕND
Line
  p1  JOOKSMINE
Line
  p1  ÜLDTREENING
Line
  p1  RATTASÕIT
Line
  p1  DISCGOLF

EOA

Avaleht > EOA > PROF ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM > Stipendiaadid

Stipendiaadid

Esimene professor Atko-Meeme Viru nimeline stipendium anti 2. detsembril 2009. aastal Neinar Seli poolt üle Tartu Ülikooli spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi noorteadlasele Jarek Mäestule

 

2010. aasta professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi laureaadiks valiti Tartu Ülikooli spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi kehalise kasvatuse didaktika lektor Maret Pihu: "Olen lõpetanud TÜ Kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppe ja õpetajakoolituse kutseaasta liikumis- ja sporditeaduste erialal. 2003 a kaitsesin teadusmagistritöö ja 2009 doktoritöö. Mõlemad teadustööd keskendusid kehalise kasvatuse keskkonna mõju selgitamisele õpilaste motivatsioonile kehalises kasvatuses ja vabal ajal. Minu peamisteks huvivaldkondadeks on õpilasi motiveeriv kehaline kasvatus ja seda mõjutavad tegurid, laste kehaline aktiivsus ja liikumisõpetus ja –tegevus koolieelses eas."

2011. aasta üheks professor Atko-Meeme Viru stipendiaatideks valiti Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi funktsionaalse morfoloogia teadur Maire Aru ning teiseks stipendiaadiks sai 3. aasta doktorant Herje Aibast.

Maire Aru (pildil koos Neinar Seliga): "Lõpetasin TÜ Kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppe liikumis- ja sporditeaduste erialal ning 2008 a. kaitsesin teadusmagistritöö teemal: Seosed glükokortikoidse müopaatia ja funktsionaalse ülekoormuse vahel: muutused lihasraku morfoloogilistes karakteristikutes ning lihasvalkude ekspressioonis. Minu peamisteks uurimisvaldkondadeks on täiendava mehaanilise koormuse mõju skeletilihase kontraktiilsele aparaadile ning sarkopeeniaga kaasnevate degeneratiivsete ja müogeensete protsesside uurimine."

Herje Aibast: "Lõpetasin TÜ kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal 2001 aastal ning 2008 aastal kaitsesin teadusmagistritöö teemal: Hüppeliigese kinemaatilised karakteristikud jooksu toefaasis pikamaajooksjatel: ülekoormussündroomiga seotud aspektid. Minu peamisteks uurimisvaldkondadeks on labajala biomehaanika kõnnil ja jooksul ning seosed ülekoormusvigastustega."

 

 

 

2012. aastal
otsustati professor Atko-Meeme Viru nimeline stipendium jagada kahe taotleja vahel. Stipendiaatideks said Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi doktorandid Laura Lepasalu ning Triin Kaldur.

Laura Lepasalu (pildil koos Neinar Seliga): "Lõpetasin TÜ kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal 2009. aastal ning magistriõppe 2011. aastal, kaitstes magistritöö teemal: Lihasväsimus jalgratturitel konstanste intensiivsusega jalgrattasõidul. Praegu õpin doktoriõppes ning minu peamisteks uurimisvaldkondadeks on jalgrattasõidu biomehaanika ning jalgrattasõidu mõju skeletilihase kontraktiilsele aparaadile, selle seosed lihasväsimuse tekkega."

 

 

 

 Triin Kaldur: "Olen omandanud TÜ bakalaureuse- ja magistrikraadi füsioteraapia erialal cum laude vastavalt 2007. ja 2009. aastal. Oma magistritöö kaitsesin teemal: Vererõhu, kehalise aktiivsuse ja maksimaalse hapnikutarbimise võime seosed arterite jäikusega ning erinevate südametervist mõjutavate teguritega keskealistel meestel. Doktoriõpingute raames on minu peamiseks uurimisvaldkonnaks hinnata kuumastressiga aklimatiseerumise mõju arterite elastsusele, põletikulistele ja teistele biomarkeritele noortel meestel."

 
2013. aastal pälvis professor Atko-Meeme Viru stipendiumi Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna õpetaja, Saksamaa Spordikõrgkooli doktorant Gaspar Epro: „Pärast Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna magistriõppe lõpetamist 2011. aastal (magistritööks "Eri tasemega kõrgushüppajate flopptehnika 3D kinemaatiline videoanalüüs") asusin omandama doktorikraadi Deutsche Sporthochschule Köln'i Biomehaanika ja Ortopeedia Instituudis. Minu hetke peamisteks uurimisvaldkondadeks on lihaskõõluskonna mehaanilised omadused ning selle adaptatiivsus füüsilisele koormusele erinevas vanuses (noored, eakad, noorsportlased ja tippsportlased), skeletilihaste- ja aju funktsioon põlveartroosi patogeneesis / toimetulekul, erinevate biomehaaniliste parameetrite ja ka biomarkerite osa põlveartroosi tekkel. Lisaks mitte vähem tähtsal kohal on mu doktoriõpingute käigus ka erinevate spordialade biomehaaniline diagnostika ning monitooring.”

 
2014. a said professor Atko-Meeme Viru stipendiumi Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna lektor Martin Mooses ning teadur Priit Purge.

Martin Mooses: "Töötan Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas kergejõustiku didaktika lektorina ning kehalise kasvatuse ja spordi bakalaureuse ning magistriõppe programmijuhina. Minu teadustöö on seotud nii treeninguõpetuse kui ka spordifüsioloogia ja toitumisteadustega. Minu teadustöö peamisteks suundadeks on rahvuslikul ja rahusvahelisel (sh. Kenya jooksjad) tasemel vastupidavusalade sportlaste kehaline töövõime, antropomeetria ja ökonoomsus ning lisaks rHuEPO dopingu tarvitamise biokeemilised ja geneetilised markerid nii Kenya kui ka Euroopa vastupidavusalade sportlastel. Kaitsesin doktorikraadi (PhD) 2014. aasta augustis teemal "Anthropometric and physiological determinants of running economy and performance from Estonian recreational to Kenyan national level distance runners". 2012. aastal töötasin mitmel korral koos rahvusvahelise teadusgrupiga Kenyas, kus avanes võimalus kaasa aidata samal ajal toimunud rHuEPO uuringu läbi viimisel. Loodud kontaktidest arenes Tartu Ülikooli, Glasgow Ülikooli ja Addis Ababa Ülikooli (Etioopia) teadlaste vahel tihe koostöö ning 2013-2014 töötasin Glasgow Ülikooli juures sama teadusgrupiga, kus viisime läbi kahte Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) poolt rahastatud projekti: "A Gene Microarray Based approach to the Detection of Recombinant Human Erythropoietin Doping in Endurance Athletes" ja "A system biology biomarker based approach to the detection of microdose human erythropoietin doping". Stipendiumi kasutamise eesmärk on hemoglobiini kogumassi määramiseks optimeeritud CO-korduva hingamise metoodika (optimised CO-rebreathing method) üles seadmiseks vajalike vahendite soetamine. Osaliselt sama eesmärgiga on 2014. aasta Eesti Olümpiakomitee teadusprojektide konkursil heaks kiidetud projekt "Mäestikutreeningu monitooringu ja juhtimise kvaliteedi tõstmine tipptasemel vastupidavusalade sportlastel". Seoses vastava metoodika üles seadmise kõrgete kuludega annan mulle eraldatud prof Atko-Meeme Viru stipendiumi Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnale toetamaks EOK poolt rahastatud projekti."

Priit Purge: "Tartu Ülikooli õpingute ajal olen põhjalikult uurinud erinevaid markereid hindamaks treeningute mõju organismile, et hinnata üleväsimust ja ületreeningut Eesti tippsõudjatel. 2003 aastal kaitsesin edukalt doktoritöö teemal „ Performance, mood state and selected hormonal parameters during the rowing season in elite male rowers“. Praegu töötan Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna treeninguteaduste laboris teadurina. Tänu EOK rakendusuuringute stipendiumile olen abistanud 2013 aastast Eesti sõudekoondist teaduspõhisel ettevalmistusel võistlushooajaks. Uuringu põhisuunaks on treeningu füsioloogia ja töövõime muutused sportlastel. Regulaasert viin läbi rahvusvahelisi sõudetreeneritele mõeldud täiendkoolitusi. 2013 aastast omandasin FISA rahvusvahelise kategooria sõudekohtuniku litsensi ja valiti Eesti Sõudeliidu kohtunike komisjoni esimeheks."


2015. aastal
valiti professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi laureaadiks Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna doktorant Silva Suvi.
Silva Suvi: "Minu doktoritöö teema on „Vastupidavuslikku töövõimet kõrge temperatuuriga keskkonnas limiteerivad füsioloogilised faktorid“. Antud töö raames olen läbi viinud uuringu kofeiini akuutse manustamise mõjust vastupidavuslikule töövõimele kõrge temperatuuriga (42°C) keskkonnas treenitud meestel ja naistel. Hetkel on käsil uuring naatriumtsitraadi toidulisandina manustamise mõjust sportlase organismi veestaatusele ja töövõime taastumisele pärast kestustööd kõrge temperatuuriga (32°C) keskkonnas. Stipendiumi kasutamise eesmärk on osaleda Bostonis toimuval Ameerika SpordimeditsiiniKolledžiaastakonverentsil, mida peetaksespordimeditsiini ja -teadustevaldkonnas maailma tippsündmuseks. Osalemine suulise või posterettekandega antud konverentsil võimaldab tutvustada doktoritöö raames läbi viidud uuringu tulemusi laiemale sporditeadlaste ringile."

 
Professor Atko-Meeme Viru nimeline stipendium otsustati 2016. aastal jagada kahe taotleja vahel. Stipendiaatideks said Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi doktorant Kerli Mooses ning õppejõud Mati Arend.

Kerli Mooses: "Doktoritöös uurin kui palju ja millise intensiivsusega liiguvad Eesti 7-13 aastased õpilased erinevates koolipäeva osades - enne kooli, erinevates ainetundides, sh kehalise kasvatuse tundides, vahetundides, peale kooli - ning kooli panust terve päeva liikumisaktiivsusesse. Võrreldes Eesti andmeid teiste riikide tulemustega nähtub, et on suur vajadus muutuste järele koolikeskkonnas, mis toetaksid laste liikumisvõimalusi. Uuringu tulemused on oluliseks sisendiks TÜ liikumislabori poolt välja töötatavale koolidele suunatud tõenduspõhisele liikumisprogrammile. Stipendiumi on plaanis kasutada rahvusvahelistel konverentsidel osalemiseks."

Mati Arend: "Minu doktoritöö peamiseks uurimisteemaks on „Sissehingamislihaste soojenduse mõju sõudjate sooritusvõimele“, mille käigus oleme uurinud, kuidas akuutne spetsiifiline sissehingamislihaste soojendus mõjus sõudjate submaksimaalsele sooritusvõimele ning milline intensiivsus ja maht võiks olla parim sissehingamislihaste soojenduseks enne kehalist koormust. Oma doktoritööle lisaks uurin sportlaste ülekoormusvigastuste riskitegurite esinemist, et sellest lähtuvalt aidata Eesti sportlastel ennetada vigastusi ja parandada sportlikku sooritusvõimet. Oleme uurinud kergejõutiklasi, jalgpallureid, korvpallureid, ujujaid, tõstesportlasi, jalgrattureid ning sõudjaid. Käesoleva stipendiumi kasutamise eesmärgiks on osaleda posterettekandega Rahvusvahelise Olümpiakomitee (IOC) poolt organiseeritud konverentsil IOC WORLD CONFERENCE ON PREVENTION OF INJURY AND ILLNESS IN SPORT, mis on antud valdkonna tippsündmus ning leiab aset iga nelja aasta tagant pärast Olümpiamänge, tuues kokku kogu maailma paremiku sporditeadlasi, füsioterapeute ja spordiarste, kelle ühine eesmärk on vähendada vigastuste ja haiguste esinemist sportlastel.


2017. aastal
pälvisid professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna liikumis- ja sporditeaduste õppekava doktorandid Henri Tilga ja Lauri Savolainen.

Henri Tilga: "Oma doktoritöö raames uurin kuidas on õpilaste tajutud õpetajapoole autonoomsuse toetus ja kontrolliv käitumine seotud läbi psühholoogiliste vajaduste õpilaste tervisealase elukvaliteediga. Nimetatud töö raames laiendame varasemat teadmist õpilaste tajutud õpetajapoolsest autonoomsuse toetusest sellega, et uurime kuidas selle erinevad dimensioonid, organisatsiooniline, protseduuriline ja kognitiivne autonoomsuse toetus, on seotud õpilaste psühholoogiliste vajadustega ning kas ja kuidas need vajadused vahendavad õpetaja käitumise mõju õpilaste tervisealase elukvaliteedi erinevatele dimensioonidele. Tuginedes varasemale ja doktoritöö raames kogutud teadmistele oleme kehalise kasvatuse õpetajatele koostanud ja läbi viinud koolitusprogrammi, et anda ülevaade kaasaegsetest seisukohtadest motiveeriva õpikeskkonna kujundamisel, mille fookuses oli õpilaste vajadusi toetava õpetaja käitumise suurendamine ja kontrolliva
käitumise vähendamine. Stipendiumi kasutamise eesmärk on osaleda Dublinis toimuval konverentsil „European College of Sport Science“, mis koondab üle maailma minu uurimissuunaga rohkemal või vähemal määral seotud sporditeadlasi. Osalen nimetatud konverentsil suulise ettekandega, mis annab suurepärase võimaluse tutvustada oma uuringu tulemusi minu uurimissuunaga seotud publikule." 

Lauri Savolainen: "Olen lapsepõlvest saadik olnud spordikeskne inimene, sh tegelenud pikalt kergejõustikuga (400m tõkkejooks). Ühtlasi olen lõpetanud ka arstiteaduskonna. Seega otsustasin kaks valdkonda ühendada ning astuda TÜ Liikumis- ja sporditeaduste doktorantuuri õppekavale. Minu doktoritöö teemaks on „Vitamiin D staatus: mõju kehalisele töövõimele ja treeningu efektiivsusele meessoost indiviididel sõltuvalt vanusest“. Antud töö peamiseks eesmärgiks on uurida vitamiin D staatuse mõju jõutreeningule, sh lihasjõu – ning massi arengule, erinevas vanuses meessoost indiviididel. Kuna uuring on mahukas ning üheks olulisemaks andmeallikaks on uuritavatelt kogutud vereanalüüsid, siis antud stipendiumit plaanin kasutada uuringu raames vajaminevate vereproovide rahastamiseks."

 

2018. aastal pälvis professor Atko-Meeme Viru stipendiumi Tartu Ülikooli liikumis- ja sporditeaduste õppekava 2. aasta doktorant Rasmus Pind: "Küsimus „Kuidas spordis tippu jõuda?“ on paelunud mind juba lapsepõlvest saati, mil esimesed eesmärgid seadsin ja kirkamatest olümpiamedalitest unistasin. Murdmaasuusatamise juunioride koondisesse kuulumine ning mitmed eesti meistrivõistluste medalid aga piisavat motivatsiooni spordis edasiminekuks ei pakkunud, mistõttu õpingutele Tartu Ülikoolis pühendusin. Doktorantuuriõpinguid alustasin TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis, kus olin varasemalt lõpetanud bakalaureuse ning magistrantuuri. Sinna jõudsin ikka selleks, et jõuda lähemale vastusele „kuidas spordis tippu jõuda?“ Minu teadustöö keskendub treeningkoormuse hindamisele läbi sportlase subjektiivse hinnangu, et tagada kõige optimaalsem areng treeningprotsessis. Kusjuures minu teadustöö on lähedane Atko-Meeme Viru ühe uurimissuunaga, kus professor uuris treeningkoormuste mõju ning hindas selle toimet sportlase organismile. Pälvitud stipendiumiga kavatsen külastada Euroopa suurimat European College of Sport Science konverentsi, mis toimub Prahas. Soovin konverentsil jagada enda erialaseid teadmiseid ning suurendada koostöövõimalusi teiste sporditeadlastega."

   
EOA TÄISKOGU
Triip
Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja konkursi Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia 60. noortesessioonile, mis toimub 23. maist 3. juunini Antiik-Olümpias, Kreekas.
Triip
EOA 2020. a KOM PROJEKTIDE KONKURSI TULEMUSED
Uudised
   
Mai 2024
Tagasi Edasi
 
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Kalender
   
Kaart
EOK
Kalender