EOA
Avaleht | Home | RUS          
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA

Line
  p1  PÕHITÕED
Line
  p1  ORGANISATSIOON
Line
  p1  PROF ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM
Line
  p1  Statuut
Line
  p1  Stipendiaadid
Line
  p1  GEORG HACKENSCHMIDTI SPORDIRAAMATU-AUHIND

Õppevideod

Line
  p1  KEPIKÕND
Line
  p1  JOOKSMINE
Line
  p1  ÜLDTREENING
Line
  p1  RATTASÕIT
Line
  p1  DISCGOLF

EOA

Avaleht > EOA > PROF ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM > Statuut

Statuut

Professor Atko-Meeme Viru nimeline stipendium

Liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös silmapaistvaid tulemusi omava Tartu Ülikooli doktorandi, noore teadlase või õppejõu teadustöö toetuseks

Statuut

Üldist

Atko-Meeme Viru (07.09.1932 Tallinn – 21.10 2007 Tartu) lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kehakultuuriosakonna 1955. aastal. Aastatel 1956-1959 õppis ta aspirantuuris TÜ arstiteaduskonna füsioloogia kateedri juures ja kaitses bioloogiateaduste kandidaadi kraadi 1963. aastal TÜ arstiteaduskonna nõukogus. Bioloogiadoktori kraadi kaitses Atko_Meeme Viru 1970. aastal Eesti Teaduste Akadeemia Bioloogia Nõukogu ees. Õppejõu karjääri alustas ta Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas 1959. aastal sportmängude kateedri õpetajana, 1967. aastal sai ta dotsendi kutse ning tõusis ühtlasi spordimeditsiini kateedri juhatajaks. Alates 1971. aastast juhtis Atko-Meeme Viru spordifüsioloogia kateedrit, professori kutse sai ta 1973. aastal. Spordifüsioloogia professorina töötas Atko-Meeme Viru kogu oma järgneva akadeemilise karjääri vältel, ta emeriteerus sellelt ametikohalt TÜ spordibioloogia instituudis 1998. aastal. Atko-Meeme Viru oli Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna dekaan aastatel 1973-1989.

Atko-Meeme Viru oli väljapaistev teadlane, kes viis Eesti sporditeaduse kõrgele rahvusvahelisele tasemele. Ta oli enam kui 500 teadusliku artikli autor ja kaasautor, neist üle 150 ilmus rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades. Autori ja kaasautorina avaldas ta endise NSV Liidu, USA, Jaapani ja Itaalia tunnustatud teaduskirjastuste vahendusel 13 monograafiat. Laialdase rahvusvahelise tuntuse pälvis ta kaheosalise monograafiaga „Hormones in Exercise“, mille mõlemad köited andis välja CRC Press (USA) 1985. aastal. Külalisprofessorina esines Atko-Meeme Viru spordifüsioloogia ja -biokeemia alaste loengutega 27 maailma ülikoolis. Ta on läbi aegade üks edukamaid teaduslikke juhendajaid Tartu Ülikoolis. Tema suunamisel on edukalt kaitstud 4 doktori-, 36 kandidaadi- ja 7 teadusmagistri kraadi. Atko-Meeme Viru laiast teaduslikust haardest annab seejuures tunnistust tõsiasi, et teaduste kandidaadiks kvalifitseerusid tema õpilased kolmes valdkonnas – nii bioloogias, meditsiinis kui ka pedagoogikas.

Erakordselt viljaka akadeemilise teadus- ja õppetöö kõrval jõudis Atko-Meeme Viru anda kaaluka panuse olümpialiikumise edendamisse nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, olles üks Eesti Olümpiakomitee (EOK) tegevuse taasalustamise initsiaatoreid nõukogude okupatsiooni lõpuperioodil ning EOK asepresident aastatel 1989-2000. Ta oli Eesti Olümpiaakadeemia asutamise üks võtmeisikuid ja selle organisatsiooni president aastatel 1989-2001, kelle juhtimisel Eesti Olümpiaakadeemia pälvis Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia tunnustuse. Olümpia- ja spordiliikumist Eestis edendas ta ka Eesti Kultuurkapitali Kehakultuuri ja Spordi Sihtkapitali nõukogu esimehena (1996-1998) ning Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmena (1995-1997).

Atko-Meeme Viru oli pühendunud tervist väärtustava eluviisi edendamisele Eestis, tehes seda liikumise „Eluterve Eesti eest“ nõukogu liikmena (alates 1994.aastast), Eesti Karskusliidu esimehena (1989-1992), Eesti Tervisekasvatuse Ühingu juhatuse liikmena (alates 1997. aastast) ja karskusühenduse AVE nõukogu esimehena (alates 2001. aastast).

Atko-Meeme Viru väljapaistev tegevus on korduvalt pälvinud ametlikku tunnustust: 1977. aastal anti talle ENSV teenelise teadlase aunimetus, 1989. aastal NSVL Teaduste Akadeemia P. Anohhini nimeline medal, 1996. aastal Rahvusvahelise Olümpiakomitee auhind olümpismi edendamise eest, 1998. aastal Eesti Olümpiakomitee medal, 2001.aastal Punase Risti V klassi orden ja riiklik spordi elutööpreemia. Aastal 2007 valiti Atko-Meeme Viru Tartu linna aukodanikuks.

Eesti Olümpiakadeemia (EOA) on Eesti Olümpiakomitee struktuuriüksus, mille eesmärgiks on olümpialiikumise edendamine Eestis, tehes seda olümpismi filosoofia selgitamise ja levitamise, olümpismialase hariduse väärtustamise ning erinevate olümpiaharidusprojektide teostamise kaudu. EOA tegevus on teduspõhine, tema oluliseks ülesandeks on teadusliku informatsiooni vahendamine olümpismi ja olümpiasportlaste ettevalmistuse valdkonnas Eesti ja välismaa teadlaste vahel, samuti Eesti olümpiasportlaste ettevalmistuse ja esinemise teaduspõhine analüüsimine.

Hr Neinar Seli on Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna vilistlane (1981). Bioloogiateaduste kandidaadi kraadi kaitses ta 1990. aastal professor Atko-Meeme Viru juhendamisel. Ta on Eesti Olümpiaakadeemia president (alates 2005), Eesti Olümpiakomitee president (2012-2016) ja Eesti Kergejõustikuliidu aupresident (2007).

Stipendium

1) Eesti Olümpiaakadeemia ja hr Neinar Seli eesmärk on nende poolt võrdsetes osades rahastatava Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumiga toetada Tartu Ülikoolis liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös väljapaistvaid tulemusi omava doktorandi, noore teadlase või õppejõu teaduslikku tegevust.

2) Stipendiumi võivad taotleda kõik Tartu Ülikoolis õppivad ja töötavad doktorandid, noored teadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas ning kes ei ole professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi laureaadid. Noore teadlase ja õppejõuna mõistetakse käesolevas kontekstis isikuid, kelle vanus on alla 40 aasta.

3) Kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Olümpiaakadeemia, Tartu Ülikooli kas endise kehakultuuriteaduskonna või sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi ning hr Neinar Seli esindajad, esitab sihtasutuse usalduskogule kinnitamiseks stipendiaadi(d).

4) Stipendiaadi(d) kinnitab Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu.

5) Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja senise liikumis- ja sporditeaduste alase teadustöö tulemuslikkust, samuti tema panust liikumis- ja sporditeaduste populariseerimisse, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendamisse Eestis.

6) Stipendiumi suurus on 2000 eurot, see määratakse üheks õppeaastaks ning makstakse välja tervikliku summana rahvusülikooli aastapäeva ürituste raames, detsembrikuu alguses.

7) Komisjonil on õigus jagada pn. 6 nimetatud stipendiumi summa mitme taotleja vahel või, sobivate kandidaatide puudumisel, jätta see välja andmata.

8) Tartu Ülikooli Sihtasutuse tegevuskulude katteks ja stipendiumi järjepidevaks väljaandmiseks kannavad stipendiumi rahastajad lisaks stipendiumisummale sihtasutuse arvele igalt edastatavalt summalt 5%. Summad kantakse sihtasutuse arveldusarvele nr EE532200221010373441 hiljemalt iga aasta 15. septembriks.

9) Stipendiumiga kaasneb tunnistus, millele kirjutavad alla Eesti Olümpiaakadeemia president, hr Neinar Seli ja TÜ Sihtasutuse usalduskogu esimees.

Stipendiumi taotlemine

1) Professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi konkursi kuulutab sihtasutus välja iga aasta septembrikuu lõpus. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober.

2) Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutuse kodulehel elektrooniline taotlus, mis sisaldab:

sihtasutuse poolt etteantud vormi kohaselt täidetud avaldust;

CV-d, milles on toodud:

isikuandmed

aadress, telefon, elektronposti aadress, pangarekvisiidid

senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu)

tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis

stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks

viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa)

teadusliku juhendaja soovitust (doktorantidel).

3) TÜ Sihtasutus ei avalda stipendiumikonkursil talle teatavaks saavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele.

 

10. oktoobril 2009. aastal Tartus
Muudetud 5. septembril 2011. ja 9. septembril 2016. aastal.

 

   
EOA TÄISKOGU
Triip
Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja konkursi Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia 60. noortesessioonile, mis toimub 23. maist 3. juunini Antiik-Olümpias, Kreekas.
Triip
EOA 2020. a KOM PROJEKTIDE KONKURSI TULEMUSED
Uudised
   
Juuli 2024
Tagasi Edasi
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Kalender
   
Kaart
EOK
Kalender