EOA
Avaleht | Home | RUS          
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA

Line
  p1  PÕHITÕED
Line
  p1  Olümpialiikumise ajalugu
Line
  p1  Pierre de Coubertin
Line
  p1  Olümpism. Olümpialiikumine
Line
  p1  Olümpiaorganisatsioonid
Line
  p1  ORGANISATSIOON
Line
  p1  PROF ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM
Line
  p1  GEORG HACKENSCHMIDTI SPORDIRAAMATU-AUHIND

Õppevideod

Line
  p1  KEPIKÕND
Line
  p1  JOOKSMINE
Line
  p1  ÜLDTREENING
Line
  p1  RATTASÕIT
Line
  p1  DISCGOLF

EOA

Avaleht > EOA > PÕHITÕED > Olümpiaorganisatsioonid

Olümpiaorganisatsioonid

Rahvusvaheline Olümpiakomitee
Olümpialiikumise kõrgeim võim on rahvusvaheline mitteriiklik, mittetulunduslik, piiramatu kestusega, juriidilise isiku staatusega assotsiatsioonivormis organisatsioon Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), mille peakorter asub Šveitsis Lausanne’i linnas. Iga isik või organisatsioon, kes kuulub ükskõik mil viisil olümpialiikumisse, on kohustatud täitma olümpiaharta reegleid ning alluma ROK-i otsustele. Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele kuuluvad kõik olümpiasümbolite, -lipu, -deviisi ja -hümni kasutamise õigused. ROK-i liikmeteks on üksikisikud, kelle arv ei või olla suurem kui 115.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee töövormiks on täiskogu istungjärgud, mis toimuvad vähemalt kord aastas. Istungjärkude vahel juhib olümpialiikumist ROK-i täitevkomitee. Täitevkomitee ning kogu ROK-i tegevust juhib ROK-i president. ROK-i töökeeled on prantsuse ja inglise keeled, kusjuures nendes keeltes tekkivate tekstiliste erinevuste puhul saab eelistuse prantsuse keel, kui kirjalikult ja selgesõnaliselt ei ole sätestatud teisiti. Rahvusvaheline Olümpiakomitee asutati 23. juunil 1894. aastal Pariisis. Eestlastest on ROK-i liikmeteks olnud Friedrich Akel ja Joakim Puhk. Rahvusvaheline Olümpiakomitee internetis: www.olympic.org

Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendid
1894 – 1896 Demetrios Vikelas (Kreeka)
1896 – 1925 Pierre de Coubertin (Prantsusmaa)
1925 – 1942 Henri de Baillet-Latour (Belgia)
1946 – 1952 J. Sigfrid Edström (Rootsi)
1952 – 1972 Avery Brundage (USA)
1972 – 1980 Michael Killanin (Iirimaa)
1980 – 2001 Juan Antonio Samaranch (Hispaania)
2001 – … Jacques Rogge (Belgia)

Eesti Olümpiakomitee
Eesti Olümpiakomitee (EOK) on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev keskne mitteriiklik spordiorganisatsioon, mis ühendab spordialaliite, spordiühendusi, maakondade ja linnade spordiliite ning olümpiahartas sätestatud tingimustel ka füüsilisi isikuid. EOK missioon on arendada ja kaitsta spordi- ning olümpialiikumist Eestis. Selle missiooni täitmiseks teeb EOK koostööd riiklike institutsioonide, teiste mitteriiklike organisatsioonide ja äriühingutega. EOK on oma tegevuses sõltumatu nii poliitilisest, religioossest kui ka majanduslikust survest, mis võiks takistada olümpiaharta sätete täitmist, missiooni saavutamist ja spordi arendamist. EOK ei tohi arendada tegevust, mis on vastuolus olümpiahartaga.

Eesti Olümpiakomitee loomine otsustati Eesti I Spordikongressil Tallinnas 30. novembril 1919. aastal, selle ametlik asutamine toimus 1923. aastal. Eesti liitmise järel NSV Liiduga 1940. aastal katkes EOK tegevus ligi 50 aastaks. 14. jaanuaril 1989. aastal EOK taasmoodustati. Eesti Olümpiakomitee internetis: www.eok.ee
Eesti Olümpiakomitee juhid
1924 – 1931 Friedrich Akel (EOK esimees)
1931 – 1934 Johan Laidoner (EOK esimehe kohusetäitja)
1934 – 1940 Johan Laidoner (EOK esimees)
1989 – 1997 Arnold Green (EOK president)
1997 – 2001 Tiit Nuudi (EOK president)
2001 – … Mart Siimann (EOK president)

Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia
Olümpismi ja olümpialiikumise akadeemilise käsitlemise, uurimise ja propageerimise edendamiseks on ROK moodustanud Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia (ROA), keskusega Olümpias (Kreeka). Oma eesmärgi täitmiseks korraldab ROA erinevaid üritusi, millest tähtsamad on iga-aastased noortesessioonid ning seminarid olümpialiikumisega seotud organisatsioonidele. Samuti koordineerib ROA ka rahvuslike olümpiaakadeemiate tegevust kõikjal maailmas. Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia tegevust suunab ROA presidendi juhitav nõukogu. Otsuse Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia loomiseks langetas ROK 1949. aastal, selle tegelik asutamine toimus aga 1961. aastal. Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia internetis: http://ioa.org.gr/

Eesti Olümpiaakadeemia
EOK juures asuv Eesti Olümpiaakadeemia (EOA) tegeleb olümpismi ja olümpiaideaalide tutvustamise ning levitamisega Eestis, samuti Eesti olümpiakogemuse akadeemilise analüüsiga. Keskusega Tartus asuva EOA tegevust koordineerib juhatus, mille tööd juhib omakorda EOA president. Eesti Olümpiaakadeemia asutati 1989. aastal.

Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks teostab EOA mitmeid projekte („Kooliolümpiamängud Eestis”, „Noorte sport ja aus mäng” jt), annab välja trükiseid (Olümpiateatmike sari jt), korraldab erinevaid konverentse ning seminare jne. Eesti Olümpiaakadeemia internetis: www.olympiaharidus.eu
 

   
EOA TÄISKOGU
Triip
Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja konkursi Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia 60. noortesessioonile, mis toimub 23. maist 3. juunini Antiik-Olümpias, Kreekas.
Triip
EOA 2020. a KOM PROJEKTIDE KONKURSI TULEMUSED
Uudised
   
Mai 2024
Tagasi Edasi
 
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Kalender
   
Kaart
EOK
Kalender