EOA
Avaleht | Home | RUS          
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA

Line
  p1  Uudised

Õppevideod

Line
  p1  KEPIKÕND
Line
  p1  JOOKSMINE
Line
  p1  ÜLDTREENING
Line
  p1  RATTASÕIT
Line
  p1  DISCGOLF

EOA

Avaleht > Uudised > Kooliolümpiamängud 2019

Kooliolümpiamängud 2019

Mütomängud Elva vallas

Kool: Konguta Kool, Palupera Põhikool
Asukoht: Konguta, Tartumaa
Kirjeldus: KONGUTA KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD

• Kooliolümpiamängude Komitee (taas)loomine – sellega tegeleb õpilasesindus, kes kutsub kooliperet osalema kandidaatide püstitamises, tutvustamises ja valimises. Toimub analoogselt õpilasesinduse valimistele, mille korraldamises omavad õpilased kogemusi. Valitakse esimees ja liikmed. (igast klassist 1 esindaja, 1 õpetaja koolist, 1 lapsevanem). Komitee moodustatakse 3.trimestri alguseks
• Kasutatakse eelnevate kooliolümpiamängude maskotti Tigu- Liinet.
• Kuulutatakse välja seekordsete OM logo konkurss aprilli alguses, millega tegelevad kunstiõpetuse- ja arvutiõpetuse õpetaja ning klassiõpetajad.
• Traditsiooni säilitamise nimel kasutatakse eelnevate olümpiamängude lippu.
• OM hümnina kasutatakse õpilaste, laste ja nende vanemate ühisloomingust sündinud koolilaulu. Laul õpitakse(taas)selgeks muusikatundides.
• OM medalite- ja diplomikavandite ning meenete konkurs, mille viivad läbi käsitöö- ja kunstiõpetajad on planeeritud toimuma märtsi/aprilli kuus.
• Olümpialiikumise ajaloo tutvustamine jääb ajalooõpetajate ja 6.klassi õpilaste õlgadele, kes koostavad esitlusprogramme kasutades ettekandeid. Võimalik kasutada ka õpilaste loov- ja teadustööde koostamist. Kasutame näitlikustamiseks ja meeleolu loomiseks Spordimuuseumi rändnäitusi
• Olümpiasangarite tutvustamine jääb ajalooõpetaja ja 5.klassi õpilaste õlgadele, kes koostavad digitaalsed ettekanded.
• „Meie kooli rekordite raamat“ uuendatakse kehalise kasvatuse õpetaja abiga.
• Koostöös emakeele õpetajatega viiakse läbi uurimistunnid Eesti mütoloogiliste olenditega tutvumiseks.
• Õpilased jäädvustavad digitaalselt „sportlikke tegemisi“ kehalise kasvatuse tunnis ja huvialaringides nädala jooksul ja koostavad „hetkedest“ fotogalerii
• „Ausa mängu“ konkursi- tutvustamiseks ja läbiviimiseks kaasame tuntud sportlaste abi
• „Olümpiamängude eelõhtul“ nimeline üritus toimub septembri 1.nädalal. Selle raames presenteerivad kõik klassid oma (poster)ettekanded, vaadatakse ära slaidiprogrammid, toimub olümpiateemaline viktoriin ja autasustatakse konkursside võitjaid. Võimaluse korral toimub kohtumine meile tuttavate Elva valla sportlastega.
• Kõik osalejad saavad OM ürituste ja võistluse kava (voldikuna). Toimub kõige sportlikuma õpetaja konkurss.
• Märts- juuni/septembrikuus 2019 külastatakse Tartu Spordimuuseumi ja Otepääl paiknevat Spordimuuseumi. 2019a. algusest korraldatakse õpilastele õppekäigud ERMi.
• Info olümpiaharidusperioodist ja olümpiamängudest kajastatakse Elva valla ajalehe veergudel ja Konguta kooli ning Palupera Põhikooli kodulehel ja blogides.

KONGUTA KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE SPORDIPIDU 6. septembril 2019a. Palupera Põhikooli Miniareenal/Konguta Kooli Männikus

1. Avatseremoonia Kell 10.00, kestuseks 45 min
a. Muusika saatel marsib staadionile OM maskott Tigu- Liine, kutsudes staadionile Eesti mütoloogilised tegelased ja niimoodi kogunevad väljakule Näkid, Pisuhännad, Tulihännad, Kratid, Metsavanad, Luupainajad, Tõnnid, Pekod, Metsikud, jumalad jt tuntud ja tundmatud tegelased. Iga klass on valinud mõne mütoloogilise olendi tutvustamise kaaslastele. Osalejatel on kaasas ka vastav sümboolika.
b. Avasõnad ütleb koolidirektor
c. Kooliolümpiamängud kuulutab avatuks vallavanem ja/või valla volikogu esimees
d. Kõlab olümpiamängude hümn, mida laulavad kaasa kõik osavõtjad, samal ajal tõuseb masti OM lipp
e. Olümpiatule süütab mõni meie valla tuntud sportlane
f. Sportlaste vande annab 1.klassi parim sportlane
g. Kohtunike vande annab kehalise kasvatuse õpetaja
h. Järgneb kultuuriprogramm

2. Spordivõistlused, kestuseks 3-4 tundi
a. Tegevus toimub paralleeleslt erinevates võistluspaikades. Alad on planeeritud nii individuaalsetena kui ka võistkondlikena(4-5 liiget võistkonnas)
b. Kavas(orienteeruvalt 10 spordiala, mille vahel osalejad võivad valida neile sobivama). Näiteks Tulihänna kiirusjooks, Krati kolmikhüpe, Metsavana labürindikõnd, Luupainajate raskustõsted jne.

3. Toitlustamine- kõiki osavõtjaid toitlustatakse õues paiknevas välikohvikus. Traditsiooniliselt seljanka, rosinakissell ja saiake. Lõuna 30-45min.

4. Lõputseremoonia
OM lõpukõne peab vallavanem ja/või volikogu esimees. Toimub autasustamine. Järgeneb väike showlik kultuuriprogramm. Olümpiatuli kustub ja olümpialipp langetatakse. Kõlab lõpumuusika järgeneb ühine tordisöömine ja ilutulestik. Lõputseremoonia pikkuseks orienteeruvalt 1 tund.

KONGUTA KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Liina Tamm (liina.tamm@konguta.edu.ee)
   
EOA TÄISKOGU
Triip
Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja konkursi Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia 60. noortesessioonile, mis toimub 23. maist 3. juunini Antiik-Olümpias, Kreekas.
Triip
EOA 2020. a KOM PROJEKTIDE KONKURSI TULEMUSED
Uudised
   
Mrts 2024
Tagasi Edasi
 
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Kalender
   
Kaart
EOK
Kalender