EOA
Avaleht | Home | RUS          
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA

Line
  p1  Uudised

Õppevideod

Line
  p1  KEPIKÕND
Line
  p1  JOOKSMINE
Line
  p1  ÜLDTREENING
Line
  p1  RATTASÕIT
Line
  p1  DISCGOLF

EOA

Avaleht > Uudised > Kooliolümpiamängud 2019

Kooliolümpiamängud 2019

Oru Kooli II kooliolümpiamängud

Kool: Oru Kool
Asukoht: Oru, Läänemaa
Kirjeldus: ORU KOOLI II KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD jaanuar - mai 2019

Jaanuar 2019. a
• Kooliolümpia komitee loomine- komiteesse valitakse õpilasesinduse president + 3 liiget, kooli juhtkonna esindaja, algklasside esindaja, kehalise kasvatuse õpetaja ja huvijuht.

Veebruar - mai 2019. a
• Stendide koostamine- info levitamiseks kasutatakse nii interaktiivseid vahendeid kui ka kooli seinu plakatite jaoks. Kuna Oru Koolis toimub olümpiaharidusperiood teist korda, siis sooviksime seekord fookusesse võtta hoopis olümpiaalad, mis on avalikkusele vähem tuntud. Igal kuul tutvustame erinevat spordiala läbi stendide, videote ja QR- koodidega orienteerumise. Lisaks sellele tutvustame jooksvalt kõike olümpiaga seonduvat s.h ainetundides.

Märts 2019. a
• Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinevates ainetundides- luuakse seoseid ja võrreldakse antiikmänge tänapäevastega. Iga klass peab ettevalmistama kuni kahe minutilise näidendi, mis tutvustaks, kas nüüdisaegseid olümpiamänge või antiikseid olümpiamänge. Lisaks arutletakse ja lõimitakse ainetundides olümpiaga seotud teemasid. Inimeseõpetus- doping spordis ja võistlussituatsioonis/võistluspingega toimetulek.
Ühiskonnaõpetus- olümpiamängud ja poliitika. Lõiming eesti keelega, kus väideldakse samal teemal.
Kehaline kasvatus- füüsilise vormi ette valmistamine võistluseks (erinevate spordialade näited ning võrdlused).
Eesti keel- algklassides kirja kirjutamine teemal „Kui ma oleksin olümpiavõitja“.
Muusika- olümpiaga seotud muusikapalade tutvustamine.
Inglise keel- inglise keelse informatsiooni otsimine ja selle ette kandmine.
Ajalugu- olümpia ajaloo tutvustamine, sport Eestis.
Geograafia- olümpialinnad kaardil.
• Ausa mängu konkurss- Tutvustatakse õpilastele ausa mängu põhimõtteid.

Aprill 2019. a
• Sportlaste nädal- Nädala jooksuval külastavad kooli mitmete spordialade esindajad, et rääkida õpilastele enda edulugudest ning tutvustada erinevaid spordialasid. Lisaks räägime südamenädala raames tervislikust toitumisest.

Mai 2019. a
• Olümpiapeo võistkondade- riikide moodustamine- õpilastel on võimalus valida seekord ise mõni riik, mida päriselt olemas pole- seega saavad noored tööle panna oma fantaasiavõime. Õpilastel tuleb ühiselt kokku leppida mõni sarnane tunnus, mis peab kõikidel ühe riigi liikmetel nähtav olema kogu spordipeo aja. Samuti tuleb teha plakat, millelt saab näha riigi nime, lippu, keelt ja rahvaarvu.
• Maskoti konkurss- kunstiõpetuse tunnis valmistavad õpilased ette kavandid, mis pannakse üles kooli koridori, kus on võimalik hääletada lemmiku poolt. Kõige rohkem hääli saanud kavandi järgi valmistatakse Oru Kooli kooliolümpiamängude maskott.
• Viktoriin- olümpiaharidusperioodil õpitu kohta viiakse läbi kogu koolile kuldvillak.
• Kõige sportlikuma õpetaja valimine- õpetajatele viiakse läbi kehalised katsed näiteks aja peale rattatrenažööriga sõitmine, ühe minuti jooksul kõhulihaste tegemine jne. Kõikide katsete peale selgitatakse välja üks kõige parimate tulemustega õpetaja.
• Diplomite valmistamine- õpilased kujundavad ise spordipeo diplomid kunstiõpetaja juhendamisel.
• Medalite valmistamine- õpilased kujundavad ning valmistavad puutöötunnis spordipeomedalid tööõpetuseõpetaja juhendamisel.

ORU KOOLI II KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE SPORDIPIDU 3. juuni 2019. a.

Enne avatseremooniat on kogu koolile plaanis erinevad soojendusharjutused ja olümpiateemalised meeskonnaharjutused, et häälestada võistkondi spordi- ja olümpialainele. Plaanis on: jooga, soojendus paarides, meeskonnamängud ja soojendustants. Lisaks olümpiateemaline alias.

Avatseremoonia
Osavõtjate paraad- liigutakse riikide kaupa. Igal riigil oma sümbol ning riiki tutvustav plakat. Grupid jagatakse nii, et iga riigi hulka kuuluks vähemalt üks õpilane igast klassist. Esindatud on 10 erinevat riiki, keskmiselt 12-14 liiget igas riigis.
Avasõnad- spordipeo avab Oru Kooli direktor ja õpilasesinduse president. Avasõnad lausub ka Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.
Kooliolümpia lipu heiskamine ja hümn.
Kultuuriprogramm- õpilaste etteasted
- Kitarriõpilaste esinemine
- Esinevad võimlejad
Tule (tõrviku) süütamine.
Sportlaste ja kohtunike vanne.

Spordivõistlused
Viiakse läbi 10 erinevat jõukatsumist.
Palli rõngastesse loopimine, pallitoru, discgolf, jalgpalli täpsuslöögid, teatevõistlus, suusatamine, kaugushüpe, korvpalli vabavisked, täpsuslaskmine, kotijooks. Tegevuste eesmärgiks on suurendada liikumisharjumusi, arvestada meeskonnaga, olla aktiivne.

Autasustamine

Lõputseremoonia
Lõpukõne- kõne peab õpilasesinduse president.
Olümpiatule kustutamine- tule kustutab võitjameeskond.
Lipu langetamine- lipu langetab maskott.
Lõpumuusika

ORU KOOLI II KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Liisa Pett (liisa@oru.edu.ee)
   
EOA TÄISKOGU
Triip
Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja konkursi Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia 60. noortesessioonile, mis toimub 23. maist 3. juunini Antiik-Olümpias, Kreekas.
Triip
EOA 2020. a KOM PROJEKTIDE KONKURSI TULEMUSED
Uudised
   
Juuli 2024
Tagasi Edasi
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Kalender
   
Kaart
EOK
Kalender